جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد, سر انجام وی را از دست خواهد داد.

می نویسم نامه و روزی ازاینجامیروم/ باخیال او ولی تنهای تنها میروم /درجوابم شایداوحتی نگویدکیستی/ شایداوحتی بگوید لایق من نیستی /مینویسم من که عمری باخیالت زیستم/گاهی ازمن یادکن اکنون که دیگرنیستم.

کاش انسان مثل شمع فقط یک شب زندکی میکرد... اما در کنار پروانه اش...!

پرداخت قبض همراه اول

دوستم تریاکو از دست یه معتاد گرفته ازش میپرسه شما اینو میکشید؟ معتاده گفت: پ نه پ میژنیم ژمین هوا بره پرداخت صورت حساب سیم کارت همراه اول گولمک اوچون خوشبختلیگی گؤزله مه؛ خوشبختلیک گولوشونده یاشاییر! ترجمه:براى خندیدن منتظرخوشبختى نباش، خوشبختى درخنده توزندگى میکند.

دریافت قبض همراه اول و پرداخت ان

هاواسین بیر یره ییق باخ خبره/سنه خاطیر سالارام جان خطره/شهر اگر اولسا قیزیل هر طرفی/بیر توکون ورمرم هیچ مین شهره. ترجمه:حواستو یه جاجمع کن ببین خبرچیه، به خاطرتوجونموبه خطرمیندازم، اگرهرطرف شهرپرازطلا باشه، یک تارموى توروبه هزارشهرپرازطلانمیدهم. سرویس پرداخت قبض همراه اول له دوکتری چاوم پرسی چاوه کانم چیانه؟ وتی:دووری عه زیزانه نیسمان ئه و ده رمانه از چشم پزشکی پرسیدم مشکل چشمانم چیست؟ گفت:دوری عزیزان است درمانی برای آن نداریم.

سایت پرداخت قبض همراه اول

نجار با موتور داشت می‏رفت که تصادف کرد و زخمی شد و گوشش کنده شد. یک جراح گوش را پیوند زد و پس از یکماه وقتی باندها را باز کردند و نجار به گوشش نگاه کرد، گفت: این گوش مال من نیست. جراح پرسید: چطور؟ نجار گفت: مال من روش یه مداد بود پرداخت قبض همراه اول با استفاده از اینترنت به دنبال واژه مباش...... کلمات فریبمان میدهند...... وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود فاتحه ی کلمات را باید خواند...." دکتر شریعتی"

روش پرداخت قبض همراه اول

از آن وقتی که ماه نگهبان شب شد و خورشید نگهبان روز، اونا دیگه همدیگه رو ندیدن. احساس مسوولیت گاهی آدمها رو از هم دور میکنه.......... پرداخت قبض همراه اول بعضی وقتها عقل آدم یه چیز میگه و دلش یه چیز دیگه... اصلا هر دو شون غلط کردن آدم باید ببینه زنش چی میگه...!

آمدنت را حیران بنگرم یا رفتنت را مات بمانم...؟؟؟باد آورده را باد میبرد قبول....دلم را که باد نیاورده بود.

من یک نامه عاشقانه ام بازم کن محتاج کمی نوازشم نازم کن هرقدرکه سکه سیاهم ای دوست درقلک سینه ات پسندازم کن

واسه مشق شب صدباربنویس اونی کن فکرش رونمی کنی همیشه به یادته!