شارژ فروشی رایتل

فروشگاه شارژ رایتلوقتی پایین ترینم ، خدا امید من است. وقتی تاریک ترینم ، خدا روشنایی من است. وقتی ضعیف ترینم ، خدا نیروی من است. وقتی غمگین ترینم ، خدا آرام جان من است... خرید شارژ رایتل به صورت اینترنتیگفتمش عاشقتم.گفت بیا ثابت کن
گفتمش راه بسی دور و دو پایم بستست
گفت پس لاف نزن عاشقمو و دلبستم
گفتمش تاب ندارم بخدا دلخستم...

خلاصه که اگه ادامه میدادم کلی بهونه میگرفت منم بلاکش کردم😂😂
As

خرید کارت شارژ رایتل

خرید آنلاین شارژ رایتلاگه خواستی تکیه بدی ؛ ⚜⚜

نه به "چهره ها " اعتماد کن " ..
نه به "زبون ها" ..

اما به دو تا چیز همیشه میشه تکیه کرد...

" یکی "ایمان و خدا باوری ....
"دومی"مرام و مردونگی ...

باایمان ؛ ظلم نمیکنه....
بامرام ؛ نمک شناسه... شارژ رایتل منو انقد عاشق کن
به من برگرده احساسم
یه جوری که تو این دنیا
کسی رو جز تو نشناسم

منو انقد عاشق کن
جهان از حس من پر شه
هر احساسی به غیر از تو
برام دور از تصور شه

منو انقد عاشق کن تموم حرف مردم شم
اگه دستامو ول کردی تو راه خونه من گم شم
این ینی زندگی خرید اینترنتی کارت شارژ رایتل

خرید شارژ رایتل

تا به کی باید رفت

از دیاری به دیار دیگر🌸

نتوانم، نتوانم جستن

هر زمان عشقی و یاری دیگر

کاش ما آن دو پرستو بودیم

که همه عمر سفر می کردیم

از بهاری

به بهاری دیگر! 💞

فروغ_فرخزاد 🌸

# سیدمهدی # زندگی 💞 خرید اینترنتی شارژ رایتل کسی بیاید
ما را دعوت کند
به رفتن ...
به "رفتن" از تمام کسانی
که رفته اند
و ما هنوز
در آنها مانده ایم !


#دلنوشته فروشگاه شارژ رایتل ایتور

شارژ رایتل

کارت شارژ رایتلیک روز فردی بر زندگی تان
قدم خواهد گذاشت...
و خواهید فهمید چرا هرگز
با شخص دیگری دوام نیاوردید...#واقعیت خرید اینترنتی شارژ رایتل از ایتور هرچه زیبایی و خوبی که دلم تشنه ی اوست 
مثل گل،صحبت دوست 
مثل پرواز،کبوتر 
می و موسیقی و مهتاب و کتاب، 
کوه،دریا،جنگل،یاس،سحر 

این همه یک سو، یک سوی دگر، 
چهره ی همچوگل تازه ی تو

دوست دارم همه عالم را لیک 
هیچکس را نه به اندازه ی تو🌹

#فریدون_مشیری