فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل

خرید آنلاین کارت شارژ ایرانسل
چای می نوشیدم یکباره دلتنگ شدم! بغض کردم واشک در چشمانم حلقه زد، همه باتعجب نگاهم کردند، لبخندتلخی زدم وگفتم: چقدر داغ بود...!!!
فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل Etore
برای تلفظ کوتاه ترین کلمات

♦ "بله" یا "نه" ♦

خیلی بیشتر از یک سخنرانی باید فکر کرد!..

کارت شارژ ایرانسل

خرید شارژ ایرانسل از طریق سایت ایتور
تنهایی٬
هیولای عجیبی‌ست!
همه‌ی روز های هفته را می بلعد
غروبِ #جمعه را بالا می آوَرَد...!


#مرتضی_حیدری
خرید شارژ ایرانسل بعضی وقتا...
باید دستتو بزاری رو دلت و بگی :
خفه شو احمق 😏


#سرباز_فراری
شارژ فروشی ایرانسل

شارژ ایرانسل

بهتره نداشته باشمت تا اینکه ندونم با چند نفر شریکم...#حقیقت_تلخ
#سرباز_فراری
خرید اینترنتی شارژ ایرانسل
لوگوی شبکه چهار عوض شه خود مدیر شبکه هم تا یه سال نمیفهمه.

#طنز
خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل

فروشگاه شارژ ایرانسل ایتور
زن نادان شوهرش را غلام خویش میسازد!
و خودم هم خانوم یک غلام میشود!...
و
زن دانا شوهرش را پادشاه میسازد!
و خودش هم ملکه میشود.


#سرباز_فراری
فروشگاه کارت شارژ ایرانسل
مرا تنها مگذار و مگذر
که....
شرط مهربانی نیست
خسته را شکار.

#گردیوز

سایت ایتور