شارژ مستقیم همراه اول
دلم ﻣــﮯ ﺧــﻮﺁﻫَــﺪ ﺁﺭاﻡ ﺻـِـﺪﺍﻳَﺖ ﮐُــﻨَــﻢ:
" ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ ﯾـﺎ ﺷـﺎﻫـِﺪَ ﮐُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ "
ﻭ ﺑـِـﮕـــﻮﯾَــﻢ ﺗــﻮ ﺧــﻮﺩ ِ ﺁﺭاﻣـِــﺸــﮯ
ﻭ ﻣـَـﻦ ﺧــﻮﺩ ِ ﺧــﻮﺩ ِ ﺑــﯿــﻘَــﺮﺁﺭ...
ﺧﺪﺍﯾــــﺎ !
ﺧــﺮﺍﺑﺖ ﻣﯽ ﺷــــﻮﻡ
ﻣﺮﺍ ﻫﺮ ﮔـﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ خواهی بساز.
#عاشقانه
خرید اینترنتی شارژ همراه اول
حتی افرادی هم که معتقدند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و
قابل تغییر نیست،موقع رد شدن از خیابان ابتدا دو طرف آن را نگاه میکنند.
خرید شارژ همراه اول بر بستر اینترنت

شارژ همراه اول

خرید اینترنتی کارت شارژ همراه اول
چشم های تو ۰۰۰ ''' خاور میانه ''' دوم است !
یک دنیا برای تصرفش نقشه می کشند ! و من ۰۰۰۰ سرباز بیچاره ای که : در مرز پلکهای تو ۰۰۰ ''' جان میدهم ''' ۰۰۰!!
خرید شارژ همراه اول وقتی تلاش می کنی برای حال خوب کسی
و
نمی فهمد...
خستگی اش به تنت می ماند.
همین!!!


#و_دیگر_هیچ
#حقیقت_تلخ
#احساسی
#زندگی
خرید آسان شارژ همراه اول

 

خرید آنلاین شارژ همراه اول
چه اسارت بی افتخاری است

در بند حرف

این و آن بودن!
خرید آنلاین کارت شارژ همراه اول
ﺯﻧﺪﮔـــﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ،
ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮے
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻟـــــﺬﺕ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ
و ﺍﮔﺮ ﺑﺨـــﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮی
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐلیــــﺪ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺭﻧــﺞ در ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ

قصد داشتم دســـت اتفاق را بگیرم تا نیفتد!
اما امروز فهــــیدم ک اتفاق خواهـــد افتاد،
سرویس خرید شارژ همراه اول ایتور

سرویس خرید کارت شارژ همراه اول ایتور
نه اینکه حرفی نیست...!!!
نه!!!
فقط....
لهجه ی نگاهم را
کسی نمیفهمد...
خرید کارت شارژ همراه اول از سایت ایتور
گر تو را،

با ما،تعلق نیست،

ما را، شوق

هست...

ور تو را، بی ما،

صبوری هست،

ما را،تاب

نیست!
همراه اول

سایت ایتور