خرید آنلاین کارت شارژ رایتل

خرید شارژ رایتل به صورت اینترنتی
" عاشقی کن بی خیال وصل و هجران ای عزیز

گـاه گـاهی جـاده ها از شـهر مقصد بهترند "
شارژ فروشی رایتل

کارت شارژ رایتل
همه عاشق شدن را بلدند
اما

فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر
برای طولانی مدت
بمانند...
خرید شارژ رایتل پایانم نزدیک است ...

نبودنم را تمرین کن ...#تنهایی#درد_دل#
خرید اینترنتی کارت شارژ رایتل

می نشینی چند تمرینِ ریاضی حل کنی

خطکش و نقاله و پرگار ، شاعر می شوند


#نجمه_زارع
فروشگاه شارژ رایتل ایتور
خیالتــــ راحتــــ

من جـز آغوش تو

حتـے به دیوار هم

تکیه نمے کنم ...
خرید اینترنتی شارژ رایتل

خرید کارت شارژ رایتل
گاه گاهی ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ به خودم میگویم:
در دیاری که پر از دیوار است
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪﺭﻓﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﺩﻝ ﺑﺴﺖ؟
ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺸﮑﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺩﺍﺭﯼ!
ﭼﻪ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ؟

ﺗﻮ " #خدﺍ" ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ " #ﺧﺪﺍ" ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁﺧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮست...

خرید شارژ رایتل

سایت ایتور