خرید شارژ همراه اول از سایت ایتور

خرید شارژ همراه اول
یادمان باشد شاید شبی آنچنان

آرام گرفتیم که دیدار صبح

فردا ممکن نشد، پس به امید

فردا ها محبت هایمان را

ذخیره نکنیم...!!!
خرید آسان شارژ همراه اول
میگویند با دوستان مروت با دشمنان مدارا

اما مشکل این است که این روزها نمیتوان آنها را از هم تشخیص داد . . .

#واقعیت
خرید شارژ همراه اول بر بستر اینترنت

خرید کارت شارژ همراه اول از سایت ایتور
دنیای من همه جایش بارانی ست ؛
هر چه کمتر بدانی کمتر خیس خواهی شد …
خرید اینترنتی شارژ همراه اول
هی پاییز
ابرهایت را زود بفرست
شستن این گرد غم از دل من چندین پاییز باران میخواهد . . .
خرید اینترنتی کارت شارژ همراه اول

همراه اول
خرید شارژ همراه اول من دلم می خواهد
ساعتی غرق درونم باشم
عاری از عاطفه ها...
تهی از موج و سراب...
دورتر از رفقا...
خالی از هر چه فراق
من نه عاشق هستم؛
و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من...
من دلم تنگ خودم گشته و بس...
بعضی دردها مثل چایی میمونن
با گذشت زمان سرد می شن ولی تلخیش از بین نمیره !
سرویس خرید شارژ همراه اول ایتور

 

سایت ایتور

شارژ همراه اول
مسافری بودم
در این دنیا
که مقصدم تو بودی
حالا که رفته ای
دیگر مسافر نیستم
آواره ام..
خرید آنلاین شارژ همراه اول