بسپاریم بر سنگ قبرمان تاریخ نزنند

بسپاریم بر سنگ قبرمان تاریخ نزنند تا آیندگان نفهمند بی عرضه های این زمانه ما بودیم … خوش به اون روزهایی که فکر میکردیم تنهایی یعنی وقتی کسی خونه نیست … جملات زیبای جدید در jokland.ir از من نپرس که چرا پای علاقه ام ایستاده ام ! سال هاست با خود تکرار می کنم : عشق با تمام “نرسیدن” هایش شیرین است

جملات زیبای عاشقانه

لبانت قند مصری ، گونه هایت سیب لبنان را روایت می کند چشمانت آهوی خراسان را من از هر جای دنیا هرکه هستم عاشقت هستم به مهرت بسته ام دل را ، به دستت داده ام جان را جملات

متن و جملات عاشقانه و زیبا

جملات زیبا : یخ خودش رو برای خنک کردن آب فدا میکنه … بابا یخ روزگارتیم زیبا اس ام اس های ایرانسل در آینده ای نزدیک ! مشترک گرامی چه خبر ؟ مامان بابا خوبن ؟ علی کوچولو چه طوره ؟ الهی ایرانسل قربونش بره … گاهی باید فعل خواستن را اینطور صرف کرد : خواستم خواستی نشد !

/ 0 نظر / 69 بازدید